Cơ sở tiếng Anh 55 Hàng Ngang


Nhận học sinh từ lớp 3 đến lớp 9.
Hoạt động từ tháng 10 năm 1995.

Duy nhất 1 địa điểm: 55 Hàng Ngang - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giáo viên:
- Cô Khanh - 0916.55.77.55 hoặc 01686.55.77.55
- Thầy Trung - 0912.988.677

Ấn vào đây để vào trang Facebook của Cơ sở.


ĐC: 55 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cô Khanh : 0916 557 755
                   01686 557 755
Thầy Trung : 0912 988 677
E-mail : tienganhcokhanh@gmail.com