Cơ sở tiếng Anh 55 Hàng Ngang


Nhận học sinh từ lớp 3 đến lớp 9

Hoạt động từ tháng 10 năm 1995
Duy nhất 1 địa điểm: 55 Hàng Ngang
Duy nhất 1 giáo viên: Cô Khanh


Thông tin mới nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 55 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại 1:   0916 557 755
Điện Thoại 2: 01686 557 755
E-mail: vtkhanh0510@gmail.com

Lịch học

KỂ TỪ THÁNG 7/2014

Lớp

Ngày giờ học

Tiểu học 

Chủ Nhật 

( 08h00 - 10h30 )

 9

Thứ 4 ( 17h45 - 20h15 )

 8

Thứ 2 ( 17h45 - 20h15 )

 7

Thứ 3 ( 17h45 - 20h15)

 6 cũ

Thứ 5 ( 17h45 - 20h15 )

6 mới

Thứ 6 ( 17h30 - 20h00 )