Cơ sở tiếng Anh 55 Hàng Ngang


Nhận học sinh từ lớp 3 đến lớp 9

Hoạt động từ tháng 10 năm 1995
Duy nhất 1 địa điểm: 55 Hàng Ngang
Duy nhất 1 giáo viên: Cô Khanh


Thông tin mới nhất

Thông tin liên hệ

ĐC: 55 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cô Khanh : 0916 557 755
                   01686 557 755
Thầy Trung : 0912 988 677
E-mail : tienganhcokhanh@gmail.com