Tiếng Anh 55 Hàng Ngang
- Hoạt động từ tháng 10 năm 1995.
- Nhận học sinh từ lớp 1 đến lớp 10.
- Chúng tôi có 2 cơ sở chính thức sau:
  + Cơ sở 1: 55 Hàng Ngang- Hoàn Kiếm
  + Cơ sở 2: Ngõ 381 - Nguyễn Khang - Cầu Giấy

- GIÁO VIÊN:
  + Cô Khanh - 0916.55.77.55 và 01686.55.77.55
  + Thầy Trung - 0912.988.677
  + Cô Trâm - 0915.454.389

Ấn vào đây để vào trang Facebook của chúng tôi.


ĐC: 55 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cô Khanh : 0916 557 755
                   01686 557 755
Thầy Trung : 0912 988 677
Cô Trâm : 0915 454 389
E-mail : tienganhcokhanh@gmail.com