Cơ sở tiếng Anh 55 Hàng Ngang


Nhận học sinh từ lớp 3 đến lớp 9

Hoạt động từ tháng 10 năm 1995
Duy nhất 1 địa điểm: 55 Hàng Ngang
Duy nhất 1 giáo viên: Cô Khanh


Thông tin mới nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 55 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại 1:   0916 557 755
Điện Thoại 2: 01686 557 755
E-mail: vtkhanh0510@gmail.com